Minden sofőr tudja, hogy ha valamilyen szabálysértést követ el, akkor azért bizony büntetőpontok járnak. Viszont azzal már kevésbé vannak tisztában, hogy hány pont jár például cserbenhagyásért, közúti balesetért, elsőbbség vagy előzési szabály megsértéséért. Mai cikkünk pontosan azzal a céllal jött létre, hogy bemutassuk nektek, a szabálysértésekért kiróható büntetőpontok listáját.

 

01 – Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [a Büntető
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 166. §, illetve a
2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV.
törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 172. §] – 11 bűntetőpont.

02 – Közúti veszélyeztetés (Btk. 234. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978.
évi IV. törvény 186. §) – 11 büntetőpont.

03 – Közúti baleset okozása (Btk. 235. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978.
évi IV. törvény 187. §) –  9 büntetőpont.

04 – Járművezetés ittas állapotban (Btk. 236. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt 1978. évi IV. törvény 188. §) – 11 büntetőpont.

05 – Járművezetés bódult állapotban (Btk. 237. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt 1978. évi IV. törvény 188. §) – 11 büntetőpont.

06 – Járművezetés tiltott átengedése (Btk. 238. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban
volt 1978. évi IV. törvény 189. §) – 11 büntetőpont.

07 – Cserbenhagyás (Btk. 239. §, illetve a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi IV.
törvény 190. §) – 6 büntetőpont.

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes szabálysértések

07 – Járművezetés az eltiltás tartama alatt – 6 büntetőpont.

1002 – Az elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése – 6 büntetőpont.

1201 – A közúti közlekedés rendjének megzavarása- 5 büntetőpont.

1202 – A közúti közlekedés rendjének megzavarása; könnyű testi sértés okozása esetén – 6 büntetőpont.

13 – Engedély nélküli vezetés (közúti forgalomban gépi meghajtású jármű vezetése más
kategóriába tartozó engedéllyel, illetve a jármű vezetésének átengedése engedéllyel
nem rendelkező részére) – 5 büntetőpont.

1502 – Irányjelzés szabályainak megszegése [a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.
(II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 29. §] – 3 büntetőpont.

1503 – Bekanyarodási szabályok megsértése [KRESZ 31. § (1)-(4) bek.] – 3 büntetőpont.


1504 – Megállás, megfordulás, hátramenet szabályainak megszegése autópálya úttestjén és
leállósávján autóúton és vasúti átjáróban [KRESZ 33. § (2) bek., 37. § (3)
bek. b) pont, (4) bek.] – 6 büntetőpont.

1505 – Megállás útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5
m-es távolságon belül [40. § (5) bek. d) pont] – 2 büntetőpont.

1506 Megállás kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, valamint a gyalogos-átkelőhely előtt
[KRESZ 40. § (5) bekezdés e) pont] – 6 büntetőpont.

1507 Megállás kerékpársávon, útkanyarulatban, valamint olyan helyen, ahol a jármű
a fényjelzőkészülék vagy jelzőtábla észlelését akadályozza [KRESZ 40. § (5)
bekezdés a), c), l) pont] – 6 büntetőpont.

1509 – A rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása [KRESZ 6. § (1)
bek. a) pontjának második francia bekezdése és e) pont] – 6 büntetőpont.

1510 – Megállás vasúti átjáróban, valamint a vasúti átjáró előtt [KRESZ 40. § (5)
bek. g) pontja] – 6 büntetőpont.

1511 – Gyalogosok elsőbbségére vonatkozó szabályok megsértése [KRESZ 43. § (1) bek.] – 6 büntetőpont.

1512 – A gyermekbiztonsági rendszer, valamint a bukósisak használatának elmulasztása
[KRESZ 48. § (7)-(9) bek.] – 3 büntetőpont.


1513 – Kézben tartott mobil rádiótelefon használata menet közben [KRESZ 3. § (2) bek.] – 3 büntetőpont.

1514 – Nem megfelelő sebesség alkalmazása (relatív sebességtúllépés) [KRESZ 25. § (1)
bek.] – csak halmazatként alkalmazható – 1 büntetőpont.

1515 – Egyes jelzőtáblák utasításainak megszegése [KRESZ 14. § (1) bek. e)-m), o)-u), y),
valamint z/1) pont] – 3 büntetőpont.

1516 – A kijelölt gyalogos-átkelőhely előtt megálló jármű melletti elhaladás megállás nélkül
[KRESZ 43. § (3) bek.] – 5 büntetőpont.

1517 – Jobbra tartási kötelezettség megsértése [KRESZ 25. § (2) bek.] – 1 büntetőpont.

1518 – Záróvonal és járműforgalom elől elzárt területen való áthaladás [KRESZ 18. § (1)
bek. c), k) pont] – 2 büntetőpont.

A pontrendszer hatálya alá tartozó egyes közigazgatási bírsággal sújtandó
jogsértések

1601 – A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [a közigazgatási bírsággal sújtandó
közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az
ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: KR.) 1. melléklet 1. pont a)-c) alpontja, 2. pont a)-
c) alpontja, 3. pont a)-c) alpontja, a közúti árufuvarozáshoz, személyszállításhoz és a
közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható
bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról
szóló 156/2009. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 11/B. melléklet 1.
pont a)-c) alpontja, 2. pont a)-c) alpontja, 3. pont a)-c) alpontja] – 4 büntetőpont.


1602 – A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont d)
e) alpontja, 2. pont d)-e) alpontja, 3. pont d)-e) alpontja, BR. 11/B. melléklet 1.
pont d)-e) alpontja, 2. pont d)-e) alpontja, 3. pont d)-e) alpontja] – 6 büntetőpont.

1603 – A megengedett legnagyobb sebesség túllépése [KR. 1. melléklet 1. pont f)-
g) alpontja, 2. pont f)-g) alpontja, 3. pont f)-g)alpontja, BR. 11/B. melléklet 1.
pont f)-g) alpontja, 2. pont f)-g) alpontja, 3. pont f)-g) alpontja] – 8 büntetőpont.

17 – Vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértése [KR. 2. melléklet 1. pont, BR.
11/C. melléklet 2., 3. pont] – 8 büntetőpont.

19 – Az autópálya leállósávján történő haladás [KR. 5. melléklet 1. pont, BR. 11/E.
melléklet 1. pont] – 6 büntetőpont.

21 – A behajtás tilalmára vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 1. és 3.
pont, BR. 11/F. melléklet 1. és 3. pont] – 4 büntetőpont.

22 – A kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok megszegése [KR. 6. melléklet 2.
pont, BR. 11/F. melléklet 2. pont] – 4 büntetőpont.

2301 – Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 1. pont] – 6 büntetőpont.

2302 – Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 2. pont] – 8 büntetőpont.

2303 – Ittas vezetés [BR. 11/D. melléklet 3. pont] – 8 büntetőpont.


24 – A forgalomirányító fényjelző készülék előtti megállási kötelezettség megszegése
[KR. 3. melléklet 1. pont, BR. 11/C. melléklet 1. pont] – 8 büntetőpont.

2501 a) Biztonsági öv használata nélküli közlekedés lakott területen [BR. 11/A. melléklet 1. pont];
b) lakott területen kívül [BR. 11/A. melléklet 2. pont] – 3 büntetőpont.

2502 – Biztonsági öv használata nélküli közlekedés autóúton, autópályán [BR. 11/A. melléklet 3. pont] – 5 büntetőpont.


26 – Engedély nélkül személygépkocsival végzett közúti közlekedési szolgáltatás [BR. 1.
melléklet 1. pontjában meghatározott] – 9 büntetőpont.

Balesetmentes közlekedést kívánunk!